Vi deltar i Almedalen

21 juni 2022

Bild av Visby under Almedalsveckan

I kris och krig styrs myndigheter och andra offentliga aktörer, precis som under normala förhållanden, av lagar och regler. Kriget i Ukraina och coronapandemin har tydligt visat att vi måste förbereda oss mot fredstida kriser och krig. Under Almedalsveckan genomför vi ett seminarium som belyser behovet av en genomgripande översyn på det här området. Vilka behov och möjligheter som finns för att göra lagstiftningen användbar?

Onsdagen den 6 juli medverkar Olof Wilske, universitetslektor på Juridiska institutionen vid Uppsala universitet och Marika Ericson, enhetschef på Försvarshögskolan i ett seminarium som behandlar ämnet. 

Välkommen till detta intressanta seminarium som genomförs i D-huset, Campus Gotland på Kaserngatan 1.

Juridiken i kriser – hinder eller möjlighet?

Datum: 6 juli kl 15.00-16.00
Plats: Campus Gotland, D-huset, Kaserngatan 1, ”Torget”

Länk till Almedalens program Länk till webbsändning: https://almedalsveckanplay.info/65933 

Kontaktperson: Olof Wilske, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

Läs mer om forskningssamarbetet om svensk krisberedskap - LERF

LERF (Ledarskap, Effektivitet och Rättstatlighet i Fredstida kriser) är ett forskningssamarbete om svensk fredstida krisberedskap med fokus på konstitutionella, förvaltningsrättsliga och förvaltningspolitiska aspekter. 

Läs mer om LERF

Läs mer om Almedalens officiella program