Disputation på campus 14 maj: Alexander Sjöstrand

13 maj 2022

14 maj disputerar Alexander Sjöstrand, doktorand i arkeologi/osteologi med avhandlingen ”Changes, Activities and Bones”. 

Alexander har sedan 2008 läst kandidat och magister i osteologi och arkeologi vid Högskolan på Gotland och senare master i arkeologi vid Uppsala universitet där fokus varit på stenåldern. Utöver avhandlingsprojektet har han även varit inblandad i utgrävningar vid Buttle på Gotland som senast förra året fick lite uppmärksamhet med fyndet av ”Buttlekrigaren”. I samband med dessa utgrävningar har han även fokuserat mycket på digital utveckling, bland annat 3D-foto och modellering, inmätningar och drönarflygning.

Hans avhandling ”Changes, Activities and Bones” behandlar utvecklingen av den gropkeramiska lokalen Ajvide (3100-2200 f.kr) på Gotlands sydvästra kust, strax innanför Karlsöarna. Ajvide har använts under närmare 1000 år och genom identifiering och detaljanalys av olika aktivitetsytor har han kunnat spåra förändringar i hur platsen har använts och de praktiker som pågått på Ajvide. Analyserna har till stor del fokuserat på det osteologiska materialet. Bland annat artfördelning, ålder, fördelning av kroppsdelar och fragmentering har analyserats i GIS (Geografiskt informationssystem) där en mängd spridningskartor och statistiska analyser har påvisat skillnader och likheter i benmaterialet mellan olika aktivitetsytor. Den osteologiska analysen har även placerats i kontext med det övriga arkeologiska materialet, bland annat artefakter, keramik, flinta, stolphål, härdar, mörkfärgningar och andra anläggningar. 14C dateringar har även utförts i många av de analyserade ytorna för att ytterligare förstå kronologin och utvecklingen på platsen. Detta har skapat en helhetsbild över utveckling på Ajvide som tidigare inte funnits.