10 miljoner kronor i stöd till forskning om ägande och styrning på aktiemarknaden

25 mars 2022

Ett forskningsprojekt om ägande och styrning på aktiemarknaden som leds av docent Adri De Ridder (finansiell ekonomi) och professor Daniel Stattin (civilrätt, ssk. associationsrätt) har fått sammanlagt 10 miljoner kronor i forskningsstöd.

Forskningsprojektet kommer att använda data från den svenska aktiemarknaden som är unika och inte finns för andra aktiemarknader. I projektet kommer sådant som ägarstruktur på den svenska aktiemarknaden, styrelseledamöters aktieinnehav, eventuella kopplingar mellan styrelsesammansättning (antal ledamöter, deras kön, hur länge de haft styrelseuppdrag, m.m.) och företagens värde och resultat, utdelningar och ”nya aktieägare” att studeras. Den internationella expertgrupp som värderat ingivna ansökningar har bedömt att projektet är ”innovativt och relevant” med ”ett ämne som kan förväntas bli än mer relevant under kommande år”.

Huvuddelen av stödet utgår i form av forskningsanslag om 5 miljoner kronor från Vinnova. Detta motsvaras av motfinansiering från andra aktörer, bl.a. med unik data från Euroclear och stöd från Nasdaq Stockholm och 7:e AP-fonden.