Ny samverkan inom konst och hållbarhetsforskning på Campus Gotland

25 januari 2022

Neonfärgade uppblåsbara skulpturer på ett blankt golv i ett svart rum.

Skultpturer av konstnären Anne Duk Hee Jordan visas på Campus Gotland 24 februari - 5 mars.

Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling och Baltic Art Center har startat ”GRASS Visiting Fellow”, ett initiativ för ökad samverkan mellan konst och forskning om hållbarhetsfrågor.

Den nya satsningen ”GRASS Visiting Fellow” bjuder in konstnärer med särskilt fokus på hållbarhet att etablera och utveckla nya relationer och arbetssätt i forskarmiljön utifrån sin konstnärliga praktik. Syftet är att berika Uppsala universitet Campus Gotland med konstnärliga processer och experiment, exkursioner och utställningar för att bidra till ökad nyfikenhet, medvetenhet och kunskap om hållbarhetsfrågor.

- Hållbarhetsutmaningarna kräver nya tankar och ideér vilket i sin tur kräver nya möten och arbetssätt. Det innebär att måste vi lära oss att samverka utanför de traditionella disciplinerna, säger Jenny Helin, föreståndare för forskarskolan som tillsammans med Helena Selder vid Baltic Art Center i Visby står bakom initiativet.

Samarbetet kring konst och hållbarhetsforskning provstartade redan under 2021 med en workshop med doktorander vid forskarskolan och konstnärer från Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Nu fortsätter projektet med nya aktiviter under 2022. Konstnärerna Anne Duk Hee Jordan och Pauline Doutreluingne  från Tyskland har bjudits in för att genomföra och visa utställningen "The Worm: Terrestric, Fantastic and Wet! på Campus Gotland.

Utställningen kommer att visas under sportlovsveckan för alla som är intresserade. I samband med utställningen kommer en filmvisning och ett samtal med konstnärerna att erbjudas på Almedalsbiblioteket. Dessutom hålls en workshop med doktorander vid forskarskolan.

Program 

21 februari, kl 16-17
Filmvisning och samtal med Anne Dukhee Jordan och Pauline Doutrelouingne på Almedalsbiblioteket sal E22.

22 februari
Konstnärerna genomför en workshop med masterstudenter på Södra Hällarna.

24 februari, kl 17-19
Vernissage för utställningen "The Worm: Terrestric, Fantastic and Wet!" i seminarierum B13.

25 februari-5 mars, kl 12-17
Utställningen ”The Worm: Terrestric, Fantastic and Wet!” Seminarierum B13.

Anne Duk Hee Jordan och Pauline Doutrelouingne är även aktuella med ett konstprojekt i naturreservatet Södra Hällarna i Visby. Verket, med titeln Brakfesten, består av en skulptural installation samt en film som presenteras under 2022. Konstprojektet sker i samarbete med Baltic Art Center och Statens konstråd.

Om aktörerna

BAC - Baltic Art Center

Baltic Art Center på Gotland är sedan 2001 ett av Sveriges mest profilerade konstinstitutioner och residens för internationell samtida konst utanför storstadsregionerna. BAC är en småskalig och lokalt baserad verksamhet med internationell räckvidd. BAC har under åren utvecklat en unik verksamhet med tematiska, projektbaserade residens där understödjandet av konstnärlig research och samverkan med lokala aktörer stått i förgrunden.

Mer information om BAC

Forskarskolan GRASS

Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling/Uppsala University Graduate School in Sustainability Studies (GRASS) startade 2021 för att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling. Åtta av universitetets institutioner samverkar i fem unika forskningsprojekt.

Mer information om GRASS