En hållbar framtid - nytt tvärvetenskapligt kurspaket på Campus Gotland

14 april 2021

Nya kurser i hållbarhet startar på Campus Gotland.

Nya kurser i hållbarhet startar på Campus Gotland.

I höst startar två nya hållbarhetskurser på grundläggande nivå vid Uppsala universitet Campus Gotland. Utbildningarna ska ge förståelse för vad hållbarhet kan vara och inspirera att tänka kreativt kring vår tids utmaningar. Målet är att studenter från olika program ska kunna mötas och jobba tillsammans.

Det nya kurspaketet ”En hållbar framtid” startar hösten 2021 och består av en teoretisk kurs och en praktisk kurs om vardera 15 högskolepoäng. Utbildningarna ges på engelska och är utformade för studenter på både grundnivå och avancerad nivå. Ett mål med utbildningarna är att angripa frågorna tvärvetenskapligt. Bakom satsningen står ett tjugotal lektorer från olika vetenskapsområden.

Lina Mtwana Nordlund, Uppsala universitet.

– För att kunna skapa ett mer hållbart samhälle behöver vi samarbeta över ämnes- och sektorsgränserna. På Campus Gotland finns idag flera kurser med fokus på hållbarhet men vi tyckte att det saknades en interdisciplinär utbildning där studenter från alla de olika utbildningarna kan mötas och tillsammans studera och utforska hållbarhet från olika perspektiv, säger Lina Mtwana Nordlund, lektor vid Institutionen för geovetenskaper och en av initiativtagarna till kurspaketet.

Den teoretiska kursen ”En hållbar framtid - teori och transdisciplinära visioner” utforskar vad hållbarhet kan vara och analyserar orsaker och verkan till dagens situation. Den praktiska kursen ”En hållbar framtid - transdisciplinära tillämpningar” utgörs av fallstudier. Ett syfte med de nya utbildningarna är att samverka med aktörer i det gotländska samhället och att arbeta lösningsorienterat med lokala frågor kopplade till hållbar utveckling.

Kurserna är utformade för att passa tillsammans men kan också läsas var för sig. Ansökningsperioden är öppen fram till 15 april.