Covid-19-rapport den 26 mars

26 mars 2021

Universitetet noterade glädjande en vikande trend avseende konstaterade fall av covid-19 bland medarbetare och studenter under vecka 11 och denna trend består även under innevarande vecka.

– Majoriteten av covid-19-fallen får aldrig någon koppling till universitetets verksamhet eller dess lokaler. Medarbetare och studenter smittas huvudsakligen utanför Uppsala universitet, säger universitetets säkerhetschef och coronasamordnare Fredrik Blomqvist.

På grund av att en majoritet arbetar och studerar på distans blir kontaktytorna, mellan verksamheten och smittade, ytterst få. I de fåtalet fall som kopplas till universitetets verksamhet eller lokaler görs en mycket aktiv smittspårning där ansvaret ligger på Region Uppsalas smittspårare som utförare.

– Vi är mycket tacksamma för den fina samverkan vi har med Region Uppsala och tillsammans gör vi Uppsala till en tryggare plats utifrån ett coronaperspektiv. Vi tackar även alla som bidrar till att en snabb och träffsäker smittspårning kan ske utifrån att samarbetsvilligt klimat. Det var också glädjande att vi vid Region Uppsalas presskonferens i torsdags kunde ta del av att studenterna vid Uppsala universitet berömdes för sitt sätt att hantera den pågående pandemin.

Information som gäller internationella studenter och medarbetare:

Internationella medarbetare och studenter som behöver testa sig för covid-19 kan inte boka tid via 1177. Denna grupp ska ringa 018-617 35 64 (Region Uppsala) och boka en tid. På Gotland (Region Gotland) är numret 0498-26 89 31.

Läget gällande smittspridningen

Den 26 mars kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 733 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 588 studenter – en ökning med 31 fall.
  • 14 doktorander – en ökning med 1 fall.
  • 131 anställda – en ökning med 10 fall.
     

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 588 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 240 (+19) konstaterade fall
  • Med/Farm – 252 (+8) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 96 (+4) konstaterade fall
     

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.09 – 795 st, v.10 – 913 st och v.11 – 1248 st. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.09 – 64 st, v10 – 64 st. och v.11 – 69 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län

Den 25 mars hade 35625 (+4287) invånare fått sin första dos av vaccinet och 18986 (+2229) av dessa har också fått sin andra dos.

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.


Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.