Allvarligt läge – snabb smittspridning inom universitetet

12 mars 2021

Smittspårning från Region Uppsala visad schematiskt

Detalj ur "smittspårningsträd" från Region Uppsala, som visar hur snabbt smittan kan spridas bland studenter – från torsdag till tisdag.

Smittspridningen bland studenter ökar snabbt och insatser från alla krävs nu för att komma till rätta med situationen så att vi inte tvingas stänga våra campusområden.

Smittskyddet i Region Uppsala ser att smittspridningen ökar snabbt inom flertalet utbildningsprogram och vid samtliga campus vid Uppsala universitet. Smittspridning sker både när studenter pluggar tätt tillsammans på campus och i sociala sammanhang utanför studierna, till exempel på fester i studentboenden. Åtgärder som gjorts för undervisningsmoment och tentamen fungerar däremot väl.

Den brittiska, sydafrikanska och brasilianska virusvarianten finns i Uppsala och sprids snabbt. Både regionen och Uppsala universitet går ut med en vädjan till alla och envar att göra vad som krävs för att stoppa smittan: låt bli att gå på fest, träffa så få som möjligt och att håll minst två meters avstånd till varandra, både på campus och på fritiden. Eftersom man kan vara smittsam två dagar innan man visar symptom är det viktigt att alltid hålla minst två meters avstånd.

Universitetet vill fortsätta hålla campus öppet, många studenter har stort behov att få komma till sitt campus. Men nu gäller det att träffa så få som möjligt på så få platser som möjligt och bara på långt avstånd.

Covid-19-rapport den 12 mars

Läget gällande smittspridningen

Den 12 mars kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 640 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start (v. 37) 2020.

Av dessa är:

  • 520 studenter – en ökning med 31 fall.
  • 12 doktorander – ingen ökning.
  • 108 anställda – en ökning med 2 fall.
     

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 520 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 202 (+12) konstaterade fall
  • Med/Farm – 236 (+11) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 82 (+8) konstaterade fall

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.07 – 727 st, v.08 – 730 st och v.09 – 795 st. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.07 – 15 st, v.08 – 32 st och v.09 – 64 st.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län

Den 11 mars hade 27188 (+5897) invånare fått sin första dos av vaccinet och 14335 (+3365) av dessa har också fått sin andra dos.

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa – testa inte

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.