Covid-19-rapport den 12 februari

12 februari 2021

Antalet konstaterade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, fortsätter att hålla sig på förhållandevis låga nivåer även om kurvan gått uppåt en aning.

Den 12 februari kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 544 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start 2020.

Av dessa är:

  • 445 studenter – en ökning med 7 fall.
  • 11 doktorander – ingen ökning.
  • 88 anställda – en ökning med 3 fall.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat.
Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 445 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 174 (+2) konstaterade fall
  • Med/Farm – 211 (+3) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 60 (+2) konstaterade fall

Samtliga konstaterade fall kan kopplas till 235 olika kurser och program (olika terminer). 90 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.03 – 697 st, v.04 – 560 st och v.05 – 560 st. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.03 – 57 st,  v.04 – 31st och v.05 – 19 st.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet vaccinerade i Uppsala län

Den 11 februari hade 13951 (+1700) invånare fått sin första dos av vaccinet och 4596 (+2114) av dessa har också fått sin andra dos.
 

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.