Nytt rektorsbeslut för våren 2021 – gällande covid-19

5 februari 2021

Digitala undervisnings- och examinationsformer ska fortsatt användas i samtliga fall där det är möjligt och studenter uppmanas att i första hand fortsätta bedriva självstudier hemma. Beslutet börjar gälla på måndag 8 februari och gäller till och med den 31 maj 2021.

Läs hela rektorsbeslutet på sidan Rekommendationer om coronaviruset.