Covid-19-rapport den 5 februari

5 februari 2021

Antalet konstaterade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, fortsätter att hålla sig på förhållandevis låga nivåer även under vecka 4, jämförbart med de nivåer som var vid starten av denna rapportering i höstas.

Under innevarande vecka har man dock sett en liten tendens till en ökning. Det gäller därför att i högsta grad fortsätta hålla sig till de riktlinjer som universitetet har beslutat om, i syfte att minska smittspridningen – och i överensstämmande med regeringens beslut.

Den 5 februari kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 534 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start 2020.

Av dessa är:

  • 438 studenter (varav 9 fall på Campus Gotland) – en ökning med 4 fall.
  • 11 doktorander – ingen ökning.
  • 85 anställda – en ökning med 3 fall, varav ett på Campus Gotland.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 438 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 172 (+1) konstaterade fall
  • Med/Farm – 208 (+3) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 58, inga nya konstaterade fall

Samtliga konstaterade fall kan kopplas till 235 olika kurser och program (olika terminer). 90 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.02 – 689 st,  v.03 – 697 st och v.04 – 560 st. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.02 – 83 st, v.03 – 57 st och v.04 – 31st.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet  vaccinerade i Uppsala län

Den 4 februari hade 12251 (+2720) invånare fått sin första dos av vaccinet och 2482 (+1919) av dessa har också fått sin andra dos.

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.