Covid-19-rapport den 29 januari

29 januari 2021

För andra veckan i rad fortsätter den positiva trenden kring antalet konstaterade fall av covid-19 bland studenter och medarbetare. 

Under vecka 3 inrapporterades enbart fem konstaterade fall bland studenter och sju bland medarbetare, vilket är en av de lägsta siffror som inrapporterats när det gäller konstaterade fall med koppling till Uppsala universitet.  

I nästa vecka väntar regerings beslut om inriktning för kommande veckor. Nuvarande beslut för universitetets verksamhet gäller fram till den 7 februari och även den nya universitetsledningen är tydlig med att man kommer att följa regeringens rekommendationer. 

– Tyvärr så ser vi en markant ökning av antalet ärenden kring rapporterad misstanke om fusk, med en tydlig koppling till att den absoluta majoriteten av alla examinationer genomförs på distans, säger coronasamordnare Fredrik Blomqvist.

Det finns därför ett stort önskemål inom vetenskapsområdena att, så snart som läget medger, kunna återgå till en betydligt högre del av examination på plats i sal.

Den 29 januari kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 527 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet, sedan höstterminens start 2020.

Av dessa är:

  • 434 studenter (varav 9 fall på Campus Gotland) – en ökning med 5 fall.
  • 11 doktorander – ingen ökning.
  • 82 anställda – en ökning med 7 fall, varav ett på Campus Gotland.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat.
Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 434 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 171 (+2) konstaterade fall
  • Med/Farm – 205 (+2) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 58 (+1) konstaterade fall

Samtliga 527 konstaterade fall kan kopplas till 235 olika kurser och program (olika terminer). 90 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.01 – 1120 st, v.02 – 689 st och v.03 – 697. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.01 – 155 st,  v.02 – 83 st och v.03 – 57 st.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Antalet  vaccinerade i Uppsala län

Den 28 januari hade 9531 (+2528) invånare fått sin första dos av vaccinet och 563 (+508) av dessa har också fått sin andra dos.

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.