Covid-19-rapport den 8 januari

8 januari 2021

I rapporten gällande covid-19 vid Uppsala universitet pekade kurvan nedåt under de sista veckorna av förra året, men följs av en något illavarslande uppgång under denna vecka.

– Generellt sammanfattar vi läget som lugnt inom Uppsala universitet – dock med en något illavarslande tilltagande tendens av bekräftad smitta under innevarande vecka (v. 01), säger  universitetets coronasamordnare Fredrik Blomqvist och tillägger:

– Vi vet ju alla att sjukvården sliter otroligt hårt med resultatet av nuvarande smittspridning och vi hoppas att universitetet ska fortsätta att hålla sig på de nuvarande relativt låga nivåerna av konstaterad smitta inom personal och studentgrupperna.

Den 8 januari kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 480 bekräftade fall av covid-19 vid Uppsala universitet sedan terminsstart.

Av dessa är:

  • 405 studenter (varav 9 fall (+1) på Gotland) – en ökning med 17 fall.
  • 11 doktorander – ingen ökning.
  • 64 anställda – en ökning med 11 fall, varav en på Campus Gotland.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Och håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 405 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 161 (+4) konstaterade fall
  • Med/Farm – 188 (+12) konstaterade fall
  • Tek/Nat – 56 (+1) konstaterade fall

Samtliga konstaterade fall kan kopplas till 229 olika kurser och program (olika terminer). 81 program/kurser har fler än två bekräftade fall.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

Antalet fall i Region Uppsala och i Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.51 –1629 st, v.52 – 1204 st och v.53 – 1363 st. Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.51 – 198 st, v.52 – 121 st och v.53 – 116 st.

Källa: Folkhälsomyndigheten
 

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.
 

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.