Nationell enkät om psykisk hälsa

18 november 2020

Du som är student på första terminen av ett utbildningsprogram vid Uppsala universitet kommer inom kort att få ett mejl med förfrågan om att delta i en nationell enkät om psykisk hälsa. Avsändare av enkäten är Swedish WHO-WMH-ICS survey.

Resultaten från undersökningen kommer att användas för att kartlägga studenters behov och utveckla förebyggande program och stödåtgärder för att minska psykisk ohälsa.

Projektet drivs av forskare på institutionen för psykologi vid Uppsala universitet tillsammans med forskare från flera andra lärosäten i Sverige och är en del av internationella WHO-WMH-ICS projektet.