SASUF Goes Digital – med fokus på hållbarhetsutmaningar

5 november 2020

SUSAF:s logo

Det STINT-finansierade projektet South Africa - Sweden University Forum (SASUF), där svenska och sydafrikanska lärosäten samlas digitalt kring hållbarhetsutmaningar, håller sitt första digitala forum 23-27 november 2020.

Syftet är att stimulera tvärvetenskapliga samarbeten både på individuell och organisatorisk nivå, för att stärka banden inom forskning, utbildning och innovation.

– Det här samarbetet har fått stor uppmärksamhet från början och många vill delta, vi är därför glada att under årets digitala upplaga kunna välkomna ännu fler att delta under SASUF Goes Digital, säger Gustaf Cars, projektledare för SASUF.

Huvudpunkten under årets program är att forskare och studenter kommer träffas under sex olika teman med anknytning till utmaningarna i Agenda 2030: klimat, utbildning, hälsosystem, hållbara samhällen, hållbara städer och IT-säkerhet.

Blandad grupp med bred kompetens

SASUF-formatet, där forskare möts för att diskutera en hållbarhetsutmaning i en blandad grupp med bred kompetens, har visat sig vara givande för att utbyta kunskap och idéer och för forskare att stärka sina internationella nätverk.

– Tidigare deltagare har hittat värdefulla kontakter och samarbetsytor, vilket har resulterat i ett stort antal nya samarbeten mellan Sverige och Sydafrika. En uppskattad återkommande programpunkt är en workshop om finansieringsmöjligheter för forskare som vill fortsätta att utveckla en gemensam projektidé efter forumet, säger Jake Reardon, projektkoordinator för SASUF.

Registrera dig senast 20 november för att delta.

SASUF (South Africa – Sweden University Forum) är ett partnerskap mellan 37 svenska och sydafrikanska universitet och syftar till att stärka samarbetet mellan länderna kring forskning, utbildning och innovation.

Johan Ahlenius