Forskarskola inom hållbarhet startar vid Uppsala universitet Campus Gotland

15 maj 2020

Ny forskarskola inom hållbarhet på Campus Gotland

Hållbarhet är ett profilområde för verksamheten på Campus Gotland. Nu sökes tolv nya doktorander.

I januari 2021 startar Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling. Forskarskolan kommer att vara geografiskt belägen på Campus Gotland och innebär att tolv doktorander nu ska rekryteras.

This page in English.

Campus Gotland utgör en av knutpunkterna i Uppsala universitets strävan mot ett hållbart samhälle. Här finns redan flera forskningsprojekt och andra verksamheter med den inriktningen. Nu startar universitetet en forskarskola inom hållbar utveckling som ska vara tvärvetenskaplig och där projekten ska utgå från lokala förutsättningar. 

- Denna tvärvetenskapliga forskarskola är den största och enskilt viktigaste satsningen som universitetet nu gör för att utveckla forskningsverksamheten vid Campus Gotland. Genom forskarskolan stärker vi forskningen kring vårt profilområde hållbarhet, samtidigt som vi utbildar Campus Gotlands nästa generations forskare, säger Olle Jansson, rektorsråd för Uppsala universitet Campus Gotland.  

Åtta av universitetets institutioner samverkar i fem unika forskningsprojekt. Här kommer tolv doktorander att arbeta tillsammans med sina handledare, internationella partners, gästforskare och lokala aktörer med ett särskilt fokus på kunskapsutveckling för att klara den omställning som behövs för att leva väl i en värld med klimatförändringar.

De fem projekten är:

  • Hållbar destinationsutveckling. Tre doktorander
  • Gotlands hållbara energiomställning: resurser, behov och planering. Tre doktorander
  • Fiske- och kustzonsutveckling i ett ö-perspektiv – dåtid, nutid och framtid. Två doktorander
  • Väga rätt? – Tillämpning av lagstiftning i avvägningen mellan energiomställning och bevarande av kulturvärden. Två doktorander
  • Digital innovation för hållbar konsumtion. Två doktorander

De tolv tjänsterna lyses nu ut med sista ansökningsdag 15 september. Jenny Helin, universitetslektor i företagsekonomi och idag verksam vid Campus Gotland blir Forskarskolans föreståndare. 

- Mitt mål är att Forskarskolan ska bedriva forskning på högsta internationella nivå utifrån frågeställningar som har en stark lokal förankring. Jag vill dessutom att vi inte bara studerar hållbarhet utan att vi också har ett hållbart akademiskt arbetssätt, att vi lever som vi lär, säger Jenny Helin.

Läs mer