Introduktionsdagar på Campus Gotland med fokus på hållbarhet

18 september 2019

Studenter presenterar sina tankar om hållbara samhällen under en workshop på Campus Gotland.

Över 100 nya studenter från olika program vid Campus Gotland deltog i ’Searching for Sustainability' 11-13 september för att tillsammans med lärare utforska komplexa hållbarhetsutmaningar och reflektera över utbildningens roll för en hållbar utveckling.

Vad är din vision om en hållbar värld? Vilka faktorer behövs för att nå dit? Hur ser du på din roll och din utbildning i relation till hållbar utveckling? Det var några av frågorna som studenterna vid program med inriktning hållbar utveckling på Campus Gotland mötte under introduktionsdagarna ’Searching for Sustainability’.

Evenemanget inleddes med ett litteraturseminarium för att diskutera globala rättvisefrågor, hållbar utveckling och utbildningens roll för ett hållbart samhälle. Den andra dagen genomfördes en heldagsexkursion till norra Gotland och en inblick i den omdebatterade kampen om kalkbrytning. Representanter från gruvföretaget Nordkalk presenterade företagets verksamhet under en busstur i kalkbrottet Klinthagen och studenterna fick möjlighet att ställa frågor.

Gruppen besökte även racerbanan Gotland Ring, Bläse Kalkbruksmuseum och Ojnareskogen för att samla ytterligare perspektiv kring frågan och få tillfälle att diskutera intressekonflikter mellan exploatering, grundvattenresurser och skydd av känslig natur.

Sara Fransson deltog i exkursionen till Ojnareskogen. Som textilekonomstudent i Borås fick hon upp ögonen för hållbarhetsutmaningar i branschen. Nu läser hon magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Under introduktionens tredje och sista dag arbetade studenterna över programgränserna för att utarbeta visioner om hållbara samhällen. Här vävdes kritiska frågor in om exempelvis maktförhållanden, teknologi och jämlikhet. Resultaten presenterades för varandra och lärare vid respektive program på Campus Gotland.

'Searching for Sustainability' arrangerades för andra året i rad för studenter vid kandidatprogrammet i energiomställning - hållbarhet och ledarskap, magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning, och masterprogrammen i kulturarv och hållbarhet, vindkraftprojektering samt hållbar destinationsutveckling. Satsningen sker inom ramen för Campus Gotland lärandelabb för hållbar utveckling (ESD Learning Lab), en arena för utveckling av utbildning och samverkan under ledning av Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling.