Skrivretreat för doktorander med fokus på hållbar utveckling på Campus Gotland

10 april 2019

Doktorander från olika discipliner reflekterar över sina texter under en skrivverkstad vid Campus Gotland.

Den här veckan arrangerar Uppsala universitet en skrivretreat för forskarstuderande från olika länder på Campus Gotland. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att skapa nya nätverk, utbyta kunskap samt få stöd i avhandlingsarbeten om hållbar utveckling.

Tolv doktorander från universitet i Sverige, Tyskland, Frankrike och Sydafrika besöker Visby den 8-15 april för att delta i gemensamma workshops och arbeta med sina respektive forskningsprojekt vid egen skrivplats på Campus Gotland. Doktorandernas forskningsfokus spänner över ett brett spektrum av områden, från ekonomi, energi och industriella processer till jämställdhet, sociala rörelser och politisk mobilisering.

Det här är andra året i rad som Uppsala universitet avsätter medel för att arrangera en skrivretreat på Campus Gotland för forskarstudenter med intresse för hållbarhetsfrågor. En av initiativtagarna är Jenny Helin, lektor vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, som startat upp flera liknande arrangemang vid olika universitet i Sverige och utomlands.

– Campus Gotland är en fantastisk miljö att sitta och skriva på och det känns oerhört meningsfullt att ge de här doktoranderna möjlighet att komma samman och skapa nätverk hos oss. Vi ser det här som en pusselbit i alla de aktiviteter vi gör på Campus Gotland för att stärka vår tvärvetenskapliga forskning kring hållbarhet.

Jenny Helin, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet introducerar en skrivövning för doktorandstudenter.

Under veckan deltar doktoranderna i gemensamma workshops för att lära känna varandra och för att få extra stöd i sitt skrivande. Här fokuserar man på skrivandet som process, bland annat genom att skriva tillsammans i tysta rum.

– Det ger en enorm energi att sitta tillsammans även om var och en jobbar med sina egna texter. Vi varvar skrivandet med sociala aktiviteter och utflykter i Visby. Alla bor på samma ställe så det blir en vecka med många stärkande samtal i kombination med koncentrerat skrivande.

Intresset för att delta har varit stort och fler ansökningar har kommit in än vad som varit möjligt att välkomna. Förutom skrivplats och stöd i arbetet ingår resa och boende i stipendiet. Satsningen sker inom ramen för Sustainability Talks, en öppen seminarieserie med fokus på hållbarhetsfrågor, och är en del av det övergripande arbetet med hållbar utveckling på Campus Gotland.