Hållbar utveckling på Campus Gotland

21 februari 2019

Uppsala universitet har som ett av Sveriges lärosäten ett lagstadgat ansvar att verka för en hållbar utveckling. Campus Gotland vill bidra till det arbetet och utvecklar forskning, utbildning och samverkan med hållbarhetsfokus. För att presentera pågående och kommande verksamheter vid Campus Gotland lanseras en ny webbsida.

Sedan 2006 ställer högskolelagen krav på universitet och högskolor att de i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling. Universitetens och högskolornas roll i omställningsarbetet lyfts även fram i regeringens handlingsplan för Agenda 2030 (2018–2020).

Uppsala universitet erbjuder idag 12 utbildningar med hållbarhetsfokus på Campus Gotland. Där bedrivs också 6 större forsknings- och samverkansprojekt inom ett antal hållbarhetsområden som exempelvis energiomställning, destinationsutveckling och naturresursförvaltning.

- Universitetet har en uttalad ambition att utveckla utbildning, forskning och samverkan med fokus på hållbar utveckling på Campus Gotland. Vi tror att det är rätt sätt att möta framtidens samhällsutmaningar, säger Olle Jansson, rektorsråd vid Campus Gotland.

Som en del av satsningen avsätter Uppsala universitet även medel för att driva ett lärandelabb för hållbar utveckling på Campus Gotland. Här utforskar man olika sätt att arbeta tvärvetenskapligt kring utbildning och hållbarhet för att bygga ny kunskap kring de ofta komplexa och ibland konfliktfyllda frågorna. Bland en handfull aktiviteter, har en ny fortbildning för lärare och personal startat som ska ge möjlighet att arbeta med förändringsarbete kring utbildning för hållbar utveckling på institutionsnivå.

Läs mer om hållbarhetsverksamheterna vid Campus Gotland på www.cg.uu.se/hallbarhet.