Tänker nytt kring vattenfrågor

9 oktober 2018

Gunilla Rosenqvist är projektledare vid institutionen för geovetenskaper.

Fem frågor till Gunilla Rosenqvist, projektledare vid Blått Centrum på Gotland, som drivs i samarbete mellan Uppsala universitet, länsstyrelsen och Region Gotland.

1. Era satsningar handlar om forskning kring vatten, som i dag är en bristvara. Vad är det ni ska göra?

– På södra Gotland är en testbädd på gång för att se hur man kan hålla kvar vatten och återvinna det samt förhindra att alla näringsämnen försvinner ut i havet. Det är ett Vinnovaprojekt där Uppsala universitet har med två geovetare.

– Restaurering av våtmarker är ett annat projekt, där vi hoppas få med Uppsalaforskare. Även där handlar det om att behålla vattnet och se hur näringsämnena går att hålla kvar i våtmarkerna.

2. Är det ett stort problem på Gotland att grundvattnet sjunker?

– I dag är vattenbrist är ett stort problem i hela Sverige och internationellt. Projektet på södra Gotland handlar om vad man kan göra inte bara på Gotland utan i hela världen.

–Vi har vi en jättefördel på Blått centrum som kan sitta tillsammans med både regionen och länsstyrelsen och diskutera vilka frågor som är viktiga och vad vi kan hitta för lösningar.

3. Varför är det bra att studera det här just på Gotland?

– För det första så ligger Gotland mitt i Östersjön, så alla Östersjöfrågor är väldigt lämpliga att studera här. Forskningsmässigt är det bra att det är en begränsad yta. En annan fördel är att det är en region, så lagar och förordningar är lättare att diskutera.

4. Vad händer i höst på forskningsstationen i Ar?

– Vi ska köra igång kursverksamhet om akvaponi, alltså fiskodling där näringen från fisken blir gödning för grönsaker. Regionen är väldigt intresserad av att starta upp det här tillsammans med entreprenörer, så de bidrar ekonomiskt till en pilot-akvaponi. Vi kommer också tillsammans med KTH att se på möjligheten att odla alger i Östersjön.

5. Delar ni på Blått centrum ut pengar till olika projekt?

– Vi har inte så mycket egna pengar, men samlar folk som kan lösa sådana här frågor och hjälper dem att söka finansiering, till exempel från EU. Vi är attraktiv som samarbetspartner för andra universitet och Östersjöländer och är en plats dit folk kan ringa, både småföretagare och andra.