Färre sökalternativ möjliga på antagning.se

17 september 2018

Nu öppnar anmälan till kurser och program vårterminen 2019 och då kommer det att vara färre antal sökalternativ som du kan ha på din anmälan än vad det var tidigare.

När du gör en anmälan till vårterminen kommer du bara att kunna välja 12 utbildningar i stället för som tidigare 20. Detsamma gäller för höstterminen. Sommarkurserna går från 20 möjliga sökalternativ till 6.

En utredning som UHR har låtit genomföra har visat att de sökalternativ som är väldigt lågt prioriterade (på plats 19 och 20 till exempel) sällan leder till att någon blir antagen. De personer som faktiskt bli antagna till en kurs eller ett program som de har satt så långt ned, går ofta inte klart sin utbildning. Och det beror kanske på att man inte har så stort intresse för ett alternativt som är rangordnat så lågt.

Det har alltid varit viktigt att välja sina utbildningar med omsorg, men nu blir det extra viktigt. Det går inte längre att ha lika många backupalternativ utan det gäller att vara säker på att du åtminstone har en chans att komma in på de utbildningar du väljer.

Läs mer om anmälan.