SAIL for Students besöker Campus Gotland

5 september 2018

Hållbarhetskursen SAIL for Students sker ombord på STS Fryderyk Chopin.

Den 8 och 9 september gästas Campus Gotland av besättningen på det tvåmastade fartyget STS Fryderyk Chopin som seglar från Polen till Norge för att lära om hållbar utveckling.

På båten finns lärare och elever från universitet och högskolor i 11 länder runt Östersjön som hjälper till med det dagliga arbetet ombord samt deltar i lärandeprocesser, föreläsningar och workshops. Den 14 dagar långa seglatsen startar i Szczecin i Polen och går till Stavanger i Norge via Visby.

Under besöket på Gotland är besökarna inbjudna att medverka i workshops på Campus Gotland som arrangeras av Swedesd i syfte att utforska frågor som rör utbildning, lärande och hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Kursen SAIL for Students arrangeras av Baltic University Programme (BUP), ett nätverk med 230 lärosäten och universitet i Östersjöområdet med fokus på demokrati, miljöskydd och hållbar utveckling. BUP koordineras från sekretariatet vid Uppsala universiten.