Bergman-symposium på Fårö 16-17 augusti

19 augusti 2018

Uppsala universitet - Campus Gotland tillsammans med Stockholms universitet anordnar nu på torsdag och fredag ett symposium med anledning av Bergman-året. Symposiet samlar ett 30-tal inbjudna forskare, dramatiker och skådespelare till en närläsning av några av Ingmar Bergmans texter.

Symposiet är uppbyggt som en dialog mellan konstnärer och forskare utifrån olika perspektiv. En konstnär och en forskare får i uppgift att utifrån sina perspektiv läsa en text av Ingmar Bergman och göra varsin inledande reflektion på ca 20 minuter. Därefter tar dialogen vid, mellan forskaren och konstnären och med de andra deltagarna på symposiet.

Syftet med den här formen är att i dialog mellan forskare och konstnärer kasta nytt ljus över Ingmar Bergmans texter, skrifter och konstnärskap. Symposiets dialoger kommer att sammanfattas i en tryckt antologi.

Deltagare:

 • Karin Helander, professor i teatervetenskap, Stockholms universitet
 • Olle Jansson, skådespelare, rektorsråd Campus Gotland/Uppsala universitet
 • Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap, rektor Stockholms universitet
 • Jan Holmberg, filmvetare, författare, VD Stiftelsen Ingmar Bergman
 • Maaret Koskinen, professor i filmvetenskap, Stockholms universitet
 • Magnus Florin, författare, dramaturg, kulturskribent
 • Marcus Lindéen, regissör, dramatiker
 • Suzanne Osten, regissör, dramatiker, författare
 • Anna Pettersson, skådespelare, regissör, chef Strindbergs Intima Teater, konstnärlig forskare 
 • America Vera-Zavala, dramatiker, regissör, debattör, politiker
 • Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, Uppsala universitet
 • Dirk Gindt, lektor och docent i teatervetenskap, Stockholms universitet
 • Erica Norman, master (om Bergmans bibliotek) i litteraturvetenskap Uppsala universitet
 • Anna Sofia Rossholm, lektor och docent i filmvetenskap, Linnéuniversitetet
 • Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, Uppsala universitet
 • Hannah Altmann, doktorand (avhandling om arvet efter Ingmar Bergman), Handelshögskolan
 • Kerstin Brunnberg, journalist, fd ordf. Stiftelsen Bergmangårdarna, Bergmancenter
 • Christo Burman, fil. dr. (avhandling om Ingmar Bergmans filmkonst), redaktör
 • Axel Englund, docent i litteraturvetenskap (Wallenberg Academy Fellows), Stockholms univ.
 • Jonas Forssell, tonsättare, librettist, fil. dr. konstnärlig forskning
 • Carolina Frände, regissör, konstnärlig ledare Kulturhuset Stadsteatern Skärholmen
 • Jacob Hirdwall, dramaturg, dramatiker, regissör, Bergman Studio, Dramaten 
 • Peter Jackson Rova, professor i religionshistoria Stockholms universitet
 • Malena Janson, fil. dr i filmvetenskap, lektor, Centrum f. barnkulturforskning, Stockh.univ.
 • Lisa Käll, docent i teoretisk filosofi, bitr. lektor i genusvetenskap, Stockholms universitet
 • Hannes Meidal, skådespelare, dramatiker
 • Natalie Ringler, regissör
 • Jannike Åhlund, ordförande Bergmanscenter