Europas universitet i upprop för forskning och innovation

15 juni 2018

EU-kommissionens förslag till det nionde ramprogrammet för forskning och innovation, som ingår i en ny flerårsbudget för år 2021 och framåt, har fått 14 europeiska universitetsnätverk att gå ut i ett gemensamt upprop.

Ramprogrammet för forskning och innovation, Horizon Europe, är centralt för universiteten och för hur de kan bidra till Europas långsiktiga mål. Universiteten uppmanar nu i en rad punkter Europaparlamentet och Europarådet att se till att programmet blir så bra som möjligt.

Universiteten vill bland annat se en ökad totalbudget och ökat finansiering av programmen ERC och Marie Sklodowska Curie Action (MSCA).

Uppsala universitet är medlem i tre av de 14 nätverken, nämligen EUA, Coimbra och The Guild.

Följ gärna frågan under hashtagen #UniversitiesForHorizonEU

Läs uppropet

Kommissionens förslag

Debattartikel i UNT inför förslaget