F-huset (Björkanderska) plan 1 - 3 på Campus Gotland

Planskisser och bilder på lokaler i F-huset hittar du på denna sida.

Planskiss: Plan 1 Bilder: F14

Planskiss: Plan 2 Bilder: F20 (Motion Capture-studion). På plan 2 finns även fyra rum/lägenheter som kan bokas och disponeras av anställda vid Uppsala universitet i samband med tjänsteresa till Campus Gotland. Mer information om lägenheterna i F-huset.

Planskiss: Plan 3

Sal F20 - plan 2 - F-huset

Sal F20 har har 76 sittplatser. En HD-projektor (80+ tum), motordriven filmduk, tak-högtalare, whiteboard bakom filmduk. Bärbar dator kan anslutas via HDMI (adapter finns).

Dagens schema för F20 (TimeEdit).

Salen används normalt av universitetets program inom speldesign och är även specialutrustad med ett system för Motion Capture (MoCap). Frågor om MoCap-utrustningen ställs till Camilla von Paykull vid institutionen för speldesign.