Sal D13 - plan 1 - D-huset

Sal D13 ("ekolabbet") har 30 sittplatser. Projektor finns. Dagens schema för sal D13 - ekologilabbet (TimeEdit).

Salen används framförallt av universitetets program inom kulturvård (Byggnadsantikvarieprogrammet samt Föremålsantikvarieprogrammet) och biologi (Kandidatprogrammet i miljövetenskap).

Särskilda säkerhetsföreskrifter gäller och dessa är anslagna på ett plakat på dörren mellan stora labb-salen (D13) och vestibulen/kapprummet. Universitetets sidor om kemikaliehantering. Frågor om rutiner och föreskrifter kring salen inklusive kemikalier ställs till Susanna Barros vid konstvetenskapliga institutionen, avdelningen för kulturvård.

Sal D24 (ALC-sal) - plan 2 - D-huset

Sal D24 har 40 sittplatser. Två 75-tums monitorer. D24 är en av salarna du även kan boka som student för t ex grupparbete. Dagens schema för D24 (TimeEdit).

D24 är en så kallad ALC-sal (ALC = Active Learning Classroom) -  en sal som är särskilt lämpad för kollaborativa lärandeformer och inte särskilt lämplig för föreläsningar eller längre genomgångar.

Förutom den tekniska utrustningen ovan, är salen utrustad med rullbara stolar, 8 runda bord och 4 flyttbara skrivtavlor.

Sal D24

Sal D24

Senast uppdaterad: 2023-05-30