Sal B24 - plan 2 - B-huset

Sal B24 har 60 sittplatser.

  • Tre presentationsskärmar (två fram, en bak) på 86 tum.
  • Huvud- och hand-mikrofon för föreläsare. Två bärbara mikrofoner för åhörare.
  • Dokumentkamera.
  • HMDI-ingång för medhavd utrustning, inklusive adapter för Displayport, mini-DisplayPort samt USB-C.
  • Videokonferensanläggning med kamera för föreläsare och publik.
  • Talförstärkt ljud inklusive hörslinga.
  • Whiteboard.

Dagens schema för B24 (TimeEdit).

B24

B24

B24

Sal B25 - plan 2 - B-huset

Sal B25 har 60 sittplatser. En HD-projektor (80+ tum) samt hörslingeförstärkare, två högtalare samt whiteboard. Bärbar dator kan anslutas via HDMI (adapter finns) och det finns också en möjlighet att koppla in ljud via analog ljudingång (3,5 mm-plugg).

B25 är en av salarna du även kan boka som student för t ex grupparbete. Dagens schema för B25 (TimeEdit).

Det går att slå ihop denna sal med sal B27 till en större sal: B25+B27.

Sal B27 - plan 2 - B-huset

Sal B27 har 56 sittplatser. Två 75-tums-monitorer, en HD-projektor, trådlöst mikrofonsystem,  hörslingeförstärkare, två högtalare samt whiteboard. Bärbar dator kan anslutas via HDMI (adapter finns) och det finns också en möjlighet att koppla in ljud via analog ljudingång (3,5 mm-plugg).

B27 är en av salarna du även kan boka som student för t ex grupparbete. Dagens schema för B27 (TimeEdit).

Det går att slå ihop denna sal med sal B25, till en större sal - B25+B27.

Salarna B25 + B27 - plan 2 - B-huset

Salarna B25 (med 60 platser) och B27 (med 56 platser) hopslagna.

B25: En HD-projektor (80+ tum) samt hörslingeförstärkare, två högtalare samt whiteboard.

B27: Två 75-tums-monitorer, en HD-projektor(80+ tum), trådlöst mikrofonsystem, hörslingeförstärkare, två högtalare samt whiteboard.

Bärbar dator kan anslutas via HDMI (adapter finns) och det finns också en möjlighet att koppla in ljud via analog ljudingång (3,5 mm-plugg).

B25 plus B27 hopslagna

B25 plus B27 hopslagna


Sal B40 - plan 4 - B-huset

Med byggstart vecka 40 2020, byggs delar av plan 4 i B-huset om för att göra plats för en dedikerad tentamenssal med 60 platser och stöd för digital tentamen (eller e-tentamen).

Väggarna mellan nuvarande B41 och B42 rivs och ny dörr sätts upp vid ingången till korridoren direkt till vänster om hissarna. Vi lägger nytt golv, nytt tak, ny belysning och drar ny ventilation. 60 platser med 60 st strömdosor i taket för att tillgodose bärbara datorer vid en digital tentamina.

Vid digitala tentor med fler än 60 tentander så används även salarna B22 och B23 som kommer att ha 40 platser för bärbara datorer som vi ställer fram.

Utrustningen i nuvarande B41(videokonf) flyttas till C12 och all AV i B42 kommer efter årsskiftet att monteras upp i B23 där befintlig videokonferensutrustning ska tas bort.

Bygget beräknas vara färdigt för den första tentan till vecka 3 2021 och den nya tentasalen kommer att heta B40. Översiktlig skiss visas nedan.

B40