Sal B24 - plan 2 - B-huset

Sal B24 har 60 sittplatser.

  • Tre presentationsskärmar (två fram, en bak) på 86 tum.
  • Huvud- och hand-mikrofon för föreläsare. Två bärbara mikrofoner för åhörare.
  • Dokumentkamera.
  • HMDI-ingång för medhavd utrustning, inklusive adapter för Displayport, mini-DisplayPort samt USB-C.
  • Videokonferensanläggning med kamera för föreläsare och publik.
  • Talförstärkt ljud inklusive hörslinga.
  • Whiteboard.

Dagens schema för B24 (TimeEdit).

B24

B24

B24

Sal B25 - plan 2 - B-huset

Sal B25 har 60 sittplatser. En HD-projektor (80+ tum) samt hörslingeförstärkare, två högtalare samt whiteboard. Bärbar dator kan anslutas via HDMI (adapter finns) och det finns också en möjlighet att koppla in ljud via analog ljudingång (3,5 mm-plugg).

B25 är en av salarna du även kan boka som student för t ex grupparbete. Dagens schema för B25 (TimeEdit).

Det går att slå ihop denna sal med sal B27 till en större sal: B25+B27.

Sal B27 - plan 2 - B-huset

Sal B27 har 56 sittplatser. Två 75-tums-monitorer, en HD-projektor, trådlöst mikrofonsystem,  hörslingeförstärkare, två högtalare samt whiteboard. Bärbar dator kan anslutas via HDMI (adapter finns) och det finns också en möjlighet att koppla in ljud via analog ljudingång (3,5 mm-plugg).

B27 är en av salarna du även kan boka som student för t ex grupparbete. Dagens schema för B27 (TimeEdit).

Det går att slå ihop denna sal med sal B25, till en större sal - B25+B27.

Salarna B25 + B27 - plan 2 - B-huset

Salarna B25 (med 60 platser) och B27 (med 56 platser) hopslagna.

B25: En HD-projektor (80+ tum) samt hörslingeförstärkare, två högtalare samt whiteboard.

B27: Två 75-tums-monitorer, en HD-projektor(80+ tum), trådlöst mikrofonsystem, hörslingeförstärkare, två högtalare samt whiteboard.

Bärbar dator kan anslutas via HDMI (adapter finns) och det finns också en möjlighet att koppla in ljud via analog ljudingång (3,5 mm-plugg).

B25 plus B27 hopslagna

B25 plus B27 hopslagna


Sal B40 - plan 4 - B-huset

Sal B40 är en dedikerad tentamenssal med stöd för digital tentamen (eller e-tentamen).

I tentasalen finns 60 platser med 60 strömdosor i taket för att tillgodose bärbara datorer vid en digital tentamina.

Vid digitala tentor med fler än 60 tentander så används även salarna B22 och B23 som kommer att ha 30 platser för bärbara datorer som vi ställer fram.

Mer information om tentamen vid Campus Gotland.

Bild

Bild

Bild

Sal B51 Äutsikten - plan 5 - B-huset

Sal B51 har en möblering med 90 sittplatser men kan vid behov möbleras om för 120 sittplatser. Om så är fallet informera då om det vid bokningstillfället.

B51 är en så kallad ALC-sal (ALC = Active Learning Classroom) -  en sal som är särskilt lämpad för kollaborativa lärandeformer. Bland annat finns runda bord och flyttbara skrivtavlor. Salen kan också möbleras som en mer traditionell föreläsningssal. Dagens schema för B51 (TimeEdit)

  • Kontakta Daniel Olsson (handledare i kreativa metoder) om du vill ha stöd kring hur man kan jobba med kollaborativa lärandeformer i salen.

Det finns fyra 75-tums-monitorer placerad på bägge sidorna av salen - något som möjliggör presentationer/föreläsningar från två håll. Bärbar dator kan anslutas via HDMI (adapter finns). Hörslinga och talförstärkning med mikrofon. Mikrofonen i salen hämtar du i receptionen när den är öppen

Sal B51 renoverades vid årskiftet 2021/2022 med medel från Uppsala universitets klimatpott. På sikt ska salen uppnå nettonollutsläpp.  Läs mer om sal B51 Äutsikten.

Bild

Bild

Senast uppdaterad: 2023-09-06