Brandskydd på Campus Gotland

Brandskydd på Campus Gotland

Det är situationen och din förmåga som styr i vilken ordning du ska genomföra åtgärderna nedan.

Vid brand agera enligt RÄDDA-VARNA LARMA–SLÄCK–UTRYM

RÄDDA: - personer som är i fara

VARNA: andra som befinner sig i fara
- Starta utrymningslarm/brandlarm

LARMA - Ring 112 och varna övriga personer
- Tala om vem du är och var du ringer ifrån
- Berätta vad som hänt och var

SLÄCK: släck branden! Om du inte kan släcka kan du begränsa branden och rökspridning genom att stänga dörrar och fönster. Utsätt dig inte för onödiga risker. Släckutrustning finns på varje våningsplan.

UTRYM - via närmaste utgång (eller nödutgång om det krävs). Utrym genom närmaste trapphus, om de är blockerade använd närmaste nödutgång.
- använd trapporna – aldrig hissen!
- gå till respektive återsamlingsplats (se nedan)

Utrymningsplaner

Utrymningsplaner finns på varje våningsplan i universitetets lokaler. Dessa bör man som personal/student vara väl förtrogen med.

Tänk särskilt på

  • att handikappade kan behöva extra hjälp vid utrymning
  • att inte använda hissarna
  • Använd bara nödutgång om normal utrymningsväg är blockerad
  • Personal (lärare) ansvarar för att utrymning påbörjas! Genom sin auktoritet har lärare och personal en ledarroll vid brandlarm.

Larmtyper och återsamlingsplatser 

Byggnad Larmtyper Återsamlingsplats
A- och B-huset Ringande klockor Cramérgatan
C-huset Ringande klockor Kallbadhusets p-plats
D-huset Ringande klockor Kallbadhusets p-plats
E-huset Talande larm Almedalen
F-huset Korta stötvisa signaler Hamnen framför byggnaden
G-huset Ringande klockor Muren/trappan framför byggnaden

Bildobjekt

Viktiga telefonnummer

Brandskyddet vid Uppsala universitet

Brandskyddet inom Uppsala universitet syftar till skydd för människor, egendom och miljö. Skydd och säkerhet för människor ska alltid prioriteras.

Brandskyddet vid universitetet

Information om byggnader på Campus

Byggnader på Campus Gotland

Campus Gotland har för närvarade ett lokalbestånd som består av en hyrd lokalyta på cirka 14 000 kvadratmeter. Campus består av fem större byggnader som alla ligger samlade i Visby hamn.

Läs mer om de olika byggnaderna på Campus.

Senast uppdaterad: 2023-03-16