Byggnader på Campus

Bild

Campus Gotland har för närvarade ett lokalbestånd som består av en hyrd lokalyta på cirka 14 000 kvadratmeter. Campus består av sju byggnader som alla ligger samlade i Visby hamn.

Campus Gotland hyr även forskningsstationen Ar som ligger på norra Gotland, i Fleringe socken.

Uppsala Akademiförvaltning är hyresvärd för lokalerna i hus A, B, C, D och E samt forskningsstationen Ar. Region Gotland är hyresvärd för lokalerna i hus F. Statens fastighetsverk är hyresvärd för hus G.

A-huset (Tändsticksfabriken)

A-huset (Tändsticksfabriken) innehåller arbetsplatser och möteslokaler för personal.

B-huset (Maltfabriken)

B-huset (Maltfabriken), huvudbyggnad på Campus, innehåller både utbildningslokaler och arbetsplatser till personal. A- och B-huset har en sammanlagd lokalyta om 5 300 m2.

Planskisser och bilder på lokaler i B-huset

C-huset (Kasernen)

C-huset innehåller i huvudsak arbetsplatser för personal men även några utbildningslokaler på bottenvåningen samt ett laboratorium, främst för Föremålsantikvarieprogrammet och Miljövetarprogrammet.

C-husets lokalyta: 2 250 m2.

Planskiss och bilder på lokaler på plan 1 i C-huset

D-huset (Betty Petterssons hus)

D-huset innehåller undervisningssalar samt arbetsplatser för personal vid Avdelningen för gemensam service och administration, dvs det administrativa stödet vid Campus Gotland. Science Park Gotland har sina lokaler på bottenplanet i huset. D-huset har en lokalyta på 1 694 m2.

Planskisser och bilder på lokaler i D-huset

E-huset

E-huset som togs i bruk 2001 innehåller både Almedalsbiblioteket och utbildningslokaler för Campus Gotland. Utbildningslokalerna har en lokalyta på 1 400 m2 och biblioteket en lokalyta på 4 000 m2.

Planskisser och bilder på lokaler i E-huset

F-huset (Björkanderska)

F-huset innehåller undervisningslokaler, speciallokaler och arbetsplatser för personal. Institutionen för speldesign huserar för närvarande i F-huset. Byggnaden har en lokalyta på 1 100 m2.

Planskisser och bilder på lokaler i F-huset.

G-huset (Residenset)

G-huset innehåller undervisningslokaler, speciallokaler samt arbetsplatser för personal. Sedan höstterminen 2021 finns Institutionen för speldesign i G-huset. Byggnaden har en lokalyta på 950 m2.

Planskisser och bilder över lokaler i G-huset.

Brandskydd

Vid brand agera enligt: RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK – UTRYM

RÄDDA - de som är i fara
VARNA - andra i fara
LARMA - ring (00) 112
SLÄCK - om det bedöms som möjligt
UTRYM -  via närmaste utgång (eller nödutgång om det krävs)

Läs mer om brandskydd på Campus Gotland.

Kontakter vid lokalbokning

Bild

Du som är extern aktör och vill hyra lokal på Campus Gotland

Om du är en extern aktör och vill hyra lokal på Campus Gotland, hör av dig till vår besökskoordinator Christina Wessman-Engberg.

För lokalbokning vid Almedalsveckan använder du ett särskilt bokningsformulär. Läs mer om hyra av lokaler på Campus Gotland under Almedalsveckan.

Du som jobbar vid Uppsala universitet och vill boka lokal

Hör av dig till Lokalbokningen via mejl eller ring 0498 - 10 8200.
I denna pdf hittar du riktlinjer för lokalbokning vid Campus Gotland

Felanmälan - lokaler

Vid felanmälan avseende lokaler, hör av dig till vaktmästeriet på Campus Gotland vaktis-cg@uu.se eller ring 0498 - 10 8213.

Senast uppdaterad: 2023-03-09