Qualitative analysis with QualCoder, free and open-source software

  • Datum: –12.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

I den här presentationen demonstreras grunderna i QualCoder, nyligen utvecklad programvara för kvalitativ dataanalys, liknande NVivo och ATLAS.ti. Få en överblick av programmet för att kunna avgöra om det vore användbart i din forskning eller din uppsats.

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen. Tillfället kommer att hållas på engelska.

Anmäl dig