Campus Gotland PoP - 2023

  • Datum:
  • Plats: Campus Gotland
  • Arrangör: Uppsala universitet - Campus Gotland
  • Kontaktperson: Dag Lanestedt
  • Studentevenemang

Välkommen till en vecka med populärvetenskapliga presentationer av studentuppsatser och examensarbeten!

31 maj - 2 juni 2023 arrangerar vi Campus Gotland PoP.

Med PoP får avgångstudenterna från ett antal program vid Campus en möjlighet att ge en populärvetenskaplig kortfattad presentation av innehållet i sina genomförda magister- och kandidatprojekt. Mer information kommer. 

Studenter, personal och allmänhet är välkomna!

Läs mer om Campus Gotland PoP.