Föreläsning: Hållbar energiomställning på Gotland och i världen

  • Datum: –15.30
  • Plats: Sal E22 (med ingång från Almedalsbiblioteket på Cramérgatan 5)
  • Föreläsare: Simon Davidsson Kurland
  • Arrangör: Uppsala universitet - Campus Gotland, institutionen för geovetenskaper
  • Kontaktperson: Petra Lindberg
  • Föreläsning

Ordet energiomställning används allt mer i olika sammanhang, men vad är egentligen en energiomställning och när är den hållbar?

Vad behöver göras och vad är Gotlands och gotlänningarnas roll i den globala energiomställningen? Den här föreläsningen bjuder på svaren på några av dessa frågor och väcker förhoppningsvis nya frågor och funderingar om framtidens energisystem. 

Föreläsningen hålls av Simon Davidsson Kurland, universitetslektor i energiomställning vid Uppsala universitet.
----------------------------------------------
Föreläsningen hålls inom ramen för Visbydagen - Kultur i natten 1 oktober. Läs mer om Visbydagen på dess webbplats.