Circus i Almedalen 2022: Kan vi förbättra förutsättningarna för tvärvetenskaplig forskning som möter framtidens utmaningar?

  • Datum: –14.30
  • Plats: Campus Gotland B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Aulan, sal B51"
  • Webbsida
  • Arrangör: Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS)
  • Kontaktperson: Ingrid Berg
  • Seminarium

Välkomna till Circus i Almedalen – ett panelsamtal om tvärvetenskapen i forskningspolitiken.

Tvärvetenskaplig forskning framhålls ofta som en av lösningarna på våra stora samhällsutmaningar. Men hur väl rustat är det svenska forskningssystemet för att ge förutsättning för god tvärvetenskap?

Vad ska vi diskutera? Samhällsutmaningar, såsom Covid-19 pandemin, kräver handling och reflektion grundad i kunskap som utvecklats i ett samspel mellan flera olika discipliner. Pandemin visade också hur specialiserad forskning, såsom den om statsförvaltningens organisation i olika länder eller om epidemiers kulturhistoria, blev delar i ett med nödvändighet mångvetenskapligt offentligt samtal för att förstå en ny verklighet. Detta är inte nytt. Tvär- och mångvetenskap har sedan åtminstone andra världskriget lyfts fram som en väg för nydanande forskning och som problemlösare.

Ett väl känt problem är dock att det finns flera mekanismer i forskningssystemet som trots behovet av tvärvetenskap i stället premierar förväntade framsteg inom discipliner. Hur kan vi förbättra förutsättningarna för tvärvetenskaplig forskning?

Panelarrangör är Centre for Integrated Research on Culture and Society (Circus) på Uppsala universitet. Circus har som uppdrag att stimulera tvärgående forskningssamarbeten med fokus på samarbeten inom humaniora och samhällsvetenskap.

Vilka får vi möta? 

Anna-Sara Lind, Professor i offentlig rätt samt vetenskaplig ledare på Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet.

Fredrik Lundmark, Forskningssekreterare på Riksbankens Jubileumsfond med ansvar för bland annat RJ Program.

Stacey Ristinmaa Sörensen, Professor i fysik och föreståndare Pufendorfinstitutet, Lunds universitet

Folke Tersman, Professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, ledamot i Vetenskapsrådets styrelse samt ledamot i kommittén för forskningspolitiska frågor på Kungliga Vetenskapsakademien.

Anna Wetterbom, VD Ragnar Söderbergs stiftelse

Samuel Engblom, Jur.dr., statssekreterare vid Utbildningsdepartementet

Moderator: Claes-Fredrik Helgesson, Professor i Teknik och social förändring samt föreståndare för Circus.

Varmt välkomna till Circus i Almedalen!