Campus Gotland PoP - 2022

Välkommen till en vecka med populärvetenskapliga presentationer av studentuppsatser och examensarbeten!

30 maj - 3 juni 2022 arrangerar vi Campus Gotland PoP.

Med PoP får avgångstudenterna från ett antal program vid Campus en möjlighet att ge en populärvetenskaplig kortfattad presentation av innehållet i sina genomförda magister- och kandidatprojekt. 

Läs mer om Campus Gotland PoP 2022.

Studenter, personal och allmänhet är välkomna!