Alexander Sjöstrand: Disputation

  • Datum: –16.00
  • Plats: Campus Gotland Sal E22 (med ingång från Almedalsbiblioteket på Cramérgatan 5)
  • Arrangör: Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Kontaktperson: Sabine Sten
  • Disputation

Alexander Sjöstrand lägger fram sin doktorsavhandling med titeln Changes, Activities and Bones: Intra-site analysis of the Pitted Ware Culture site Ajvide on the Baltic Sea island of Gotland.

Abstract i DiVA

Fulltext i DiVA 

Opponent är Kristiina Mannermaa vid Helsingfors universitet.