Excellence for Services International Conference

  • Datum:
  • Plats: Campus Gotland
  • Arrangör: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, avdelningen för kvalitetsteknik
  • Kontaktperson: Maria Fredriksson
  • Konferens

Avdelning Kvalitetsteknik på Campus Gotland anordnar och bjuder in alla intresserade till Excellence for Services International Conference (EISIC-25).

Organisatorisk excellens har etablerat sig som nyckeln till framgång i ledning för alla typer av organisationer. Denna konferens tittar på excellens roll både ur teoretisk och praktisk synvinkel.

Akademiker, forskare, chefer, administratörer, stödpersonal inom konferensensens fokusområden inbjuds att lämna teoretiska bidrag, empiriska analyser, erfarenheter, fallstudier eller reflektioner som syftar till kvalitet och excellens i tjänster. Deadline för inlämning av konferensbidrag är den 15 juli 2022. 

Huvudtalare på konferensen blir Pia Sandvik  - chef för RISE och tidigare rektor på LTU. 

Konferensens fokusområden:

1. Utbildning
2. Hälso- och sjukvård
3. Lokala myndigheter och offentliga tjänster
4. Turism och fritid
5. Finansiella tjänster och banktjänster
6. Transport och logistik
7. Teori och metodik i tjänster
8. Fall och erfarenheter inom tjänster
9. Statistik för excellensmätning
10. Servitisering för värdeskapande
11. Informations- och kommunikationsteknik (IKT)
12. Professionella tjänster
13. Innovation och entreprenörskap inom tjänster

Läs mer om konferensen