Basic Sweden - Intercultural and comparative perspectives on Sweden

  • Datum: –17.45
  • Plats: Campus Gotland Sal D24
  • Föreläsare: Stefan Myrgård
  • Arrangör: Campus Gotland
  • Kontaktperson: Stefan Myrgård
  • Telefon: 018-471 8296, 0498-108296
  • Seminarium

'Sweden A-Z. Living in Sweden, all you need to know…'

Uppsala universitet - Campus Gotland bjuder in internationella studenter till en seminarieserie med fokus på hur det kan vara att leva i Sverige. Under fyra kurstillfällen i september/oktober pratar vi om det "svenska" och skillnader mellan olika kulturer och länder som man kan ha nytta av i vardagen.

Vänligen registrera dig vid receptionen eller via mejl till kursledare Stefan Myrgård stefan.myrgard@edu.uu.se. Kursen hålls på engelska.

Välkommen till (basic) Sweden!

Seminarieserien:

28 september: "Sweden A-Z. Living in Sweden, all you need to know…"
5 oktober: "Educational systems in Sweden. Pedagogical traditions."
12 oktober: "Cultures, traditions and religions. Core Values and democratic institutions."
19 oktober: "Future of Sweden. Towards an Intercultural and International society…or?"