Lärarcafé: Den ojämlika skolan, med Emma Leijnse

  • Datum: –19.00
  • Plats: Zoom och Campus Blåsenhus, sal Eva Netzelius, von Kraemers allé 1 A, Uppsala
  • Föreläsare: Emma Leijnse
  • Webbsida
  • Arrangör: Sektion Lära och Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

Lärarcafé är universitetets mötesplats för lärarstudenter och verksamma lärare.

Lärarcafé 9 december: Den ojämlika skolan

Skillnaderna i den svenska skolan har ökat i över tjugo års tid. Utvecklingen går på tvärs mot de länder vi brukar jämföra oss med. Emma Leijnse, författare och utbildningsreporter på Sydsvenskan i Malmö, har följt två skolklasser genom mellanstadiet. I den ena klassen har eleverna lågutbildade föräldrar, i den andra högutbildade. De elever som har med sig dåliga förutsättningar hemifrån får också gå i en sämre skola. Det får stora konsekvenser – för samhället, hur barnen ser på sig själva, vilka möjligheter de har att nå framgång i skolan, och för resten av deras liv.

Lärarcafé slås ihop med det studentdrivna initiativet Skolpolitisk arena för en kväll. Skolpolitisk arena är en studentdriven och politiskt obunden projektgrupp vid Uppsala universitet vars syfte är att öka intresset för skolfrågor inför valet 2022.

Plats: Campus Blåsenhus, Entréhallen vid stora trappan, sal Eva Netzelius (von Kraemers allé 1 A), Uppsala. Vi sänder också föredraget via https://uu-se.zoom.us/j/5496597567 

OM LÄRARCAFÈ

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras av varandra, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips kring olika saker som rör läraryrket. Vanligtvis inleds varje tillfälle med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne, följt av fika för kaffe- och pratsugna. Evenemanget har under de senaste månaderna livestreamats på Facebook och via Zoom. Förhoppningsvis kan vi vara tillbaka på Campus Blåsenhus i höst!

Lärarcafé arrangeras i samarbete med Sektion Lära som är en del av Uppsala studentkår. 

Gilla Lärarcafé på Facebook!