Disputation: Petra Eriksson, kulturvård GU

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom, länk publiceras på https://www.gu.se/kulturvard dagen innan.
  • Doktorand: Petra Eriksson, doktorand och universitetsadjunkt.
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kulturvård, Göteborgs univeristet.
  • Kontaktperson: Azul Tarazona, kommunikatör
  • Disputation

Doktoranden Petra Eriksson, disputerar i kulturvård på Göteborgs universitet. Petra arbetar också på Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitetet.

Den 16 juni kl 13.00 disputerar Petra Eriksson på sin avhandling Balancing Building Conservation with Energy Conservation – Towards differentiated energy renovation strategies in historic building stocks i Kulturvård vid Göteborgs universitet.

Opponent är professor Giovanna Franco, Dipartimento architettura e design, Università di Genova, Italy. Betygsnämnden består av associate professor Riin Alatalu, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinn, Estland, professor Folke Björk, Institutionen för byggvetenskap, KTH, Stockholm, professor emerita Kerstin Barup, Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet samt docent Henrik Ranby, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet (ersättare). Ordförande är professor Ingegärd Eliasson, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.

Disputationen äger rum på Göteborgs universitet samt på Zoom (länk finns på https://www.gu.se/kulturvard dagen innan disputationen). Det finns möjlighet för ett mycket begränsat antal personer att följa disputationen på plats i Hörsalen. För anmälan, kontakta katarina.saltzman@conservation.gu.se.

Avhandlingen kan laddas ned på via GUPEA. Den kan även beställas på Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222, 40530 Göteborg.

Sluttiden är ungefärlig.