SuHRF: Webbinarium om det gotländska landskapet

  • Datum: –20.00
  • Plats: Campus Gotland Online via Zoom
  • Föreläsare: Tom Mels, universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, Maria James, regionsantikvarie på Region Gotland, Hanna Åberg, projektansvarig vid universitetet i Bologna. Moderator: Gustaf Leijonhufvud, forskare i kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen
  • Webbsida
  • Arrangör: SuHRF
  • Kontaktperson: Joakim Andersson
  • Föreläsning

Varmt välkomna till webbinariet ”Vårt avtryck - ett samtal om hur vi formar det gotländska landskapet.”

Delta i ett online-samtal om hur människor har format och förändrat det gotländska landskapet över tid. Utforska de avtryck som våra förfäder har haft i landskapet och det vi kan komma att lämna efter oss till framtida generationer.

Detta online-samtal äger rum den 4 maj kl. 19.00, i Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68738585455

Du kan även läsa mer om hur du kan engagera dig i det pågående forskningsprojektet initerat av Universitetet i Bologna på Region Gotlands hemsida.

------------------------------------------------------------------

För mer information om SuHRF: http://www.cg.uu.se/suhrf/

Vårt avtryck - ett samtal om hur vi formar det gotländska landskapet på Facebook.