Campus Gotland PoP - 2019

Välkommen till två dagar fyllda med populärvetenskapliga presentationer av studentuppsatser och examensarbeten!

5 och 7 juni 2019 arrangerar vi Campus Gotland PoP. Det handlar om att avgångsstudenter från ett antal program på Campus presenterar sina studentuppsatser och examensarbeten på ett populärvetenskapligt sätt.

Med evenemanget får studenterna en möjlighet att berätta för världen utanför sin klass om vad de har kommit fram till i sina uppsatser och arbeten.

För omvärlden (andra studenter, personal vid universitetet och allmänheten) innebär detta en möjlighet att få ta del av ny kunskap inom en rad olika områden. Du som är student och ännu inte börjat med din uppsats/ditt examensarbete kan se detta som ett tillfälle att inspireras.

Avgångsstudenter från följande kandidatprogram är med på Campus Gotland PoP:

- Kandiatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring
- Kandidatprogrammet i systemvetenskap
- Kandidatprogrammet i företagsekonomi
- Kandidatprogrammet i miljövetenskap
- Grundlärarprogrammen
- Kandidatprogrammet i miljövetenskap
- Kulturvårdsprogrammen (Byggnadsantikvarieprogrammet, Föremålsantikvarieprogrammet)
- Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap

samt avgångsstudenter från följande magisterprogram:

- Magisterprogram i hållbart företagande och ledning
- Masterprogram i hållbar destinationsutveckling
- Masterprogram i humaniora - kulturarv och hållbarhet

Det detaljerade schemat (med salar, program, namn och titlar).

Facebook-evenemang för Campus Gotland PoP2019.

Alla studenter och all personal på Campus är välkomna!