Sustainability Talks

  • Datum: –19.00
  • Plats: Campus Gotland E31
  • Föreläsare: Filmseminarium
  • Webbsida
  • Arrangör: Campus Gotland
  • Kontaktperson: Josefin Mardi
  • Telefon: 0498-10 84 02
  • Visning

Visning av dokumentärfilmen 'IF A TREE FALLS' - a story of the Earth Liberation Front, producerad av Marshall Curry och Sam Cullman. Filmen skildrar en före detta medlem och rättsprocessen mot honom efter tiden när organisationen var involverad i konfrontationer med skogsbolag och rättssystem.

Filmen lyfter frågor om engagemang, miljöaktivism och terrorism. Efter visningen kommer besökarna att bjudas in till en öppen diskussion under ledning av Gunilla Högberg Björck, miljöjurist med lång erfarenhet av gruvbrytning och annan exploatering av naturresurser.

Vänligen registrera dig genom att skicka ett mail till sustainabilitytalks@campusgotland.se