Konferens: Energy Efficiency on Historic Buildings 2018

  • Datum:
  • Plats: Campus Gotland Wisby Strand
  • Webbsida
  • Arrangör: Energimyndigheten, Riksantikvarieämbetet samt Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Susanna Carlsten
  • Konferens

Konferensen ”Energy Efficiency on Historic Buildings 2018” anordnas den 26-27 september på Wisby Strand i Visby. Det blir den fjärde internationella konferensen på detta tema som anordnas i samverkan mellan Energimyndigheten, Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet – Campus Gotland.

Dagen innan konferensen (25 september) sker slutredovisning för Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara, energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Mer information om konferensen EEHB 2018.