Förmåner för anställda vid Uppsala universitet

Som anställd vid universitetet kan du ta del av en lång rad förmåner. Här är ett urval av dessa förmåner:

Friskvård

Universitetet erbjuder friskvård i form av möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid – maximalt 60 minuter per vecka vid heltidstjänstgöring. Du får ersättning för friskvård med upp till 2 000 kronor per år. Se Skatteverkets lista med aktiviteter som du kan få friskvårdsbidrag för.

Vi erbjuder dessutom subventionerad företagsmassage på Wisby SPA.

Föräldraledighet

Du har rätt till hel föräldraledighet till dess ditt barn är ett och ett halvt år. Som förälder har du även rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att barnet har fyllt tolv år eller till utgången av det skolår då barnet fyllt tolv år.

Vid universitetet utbetalas ett så kallat föräldrapenningtillägg för sådana dagar under föräldraledigheten då man tar ut föräldrapenning på grundnivån eller därutöver.

Ledighet för studier

Under vissa förutsättningar har du som regel rätt att vara ledig för studier. Om en viss utbildning är betydelsefull för verksamheten får du i vissa fall – under hela eller del av ledigheten – behålla hela eller del av lönen.

Läkarbesök och recept

Besök hos läkare subventioneras med 95 kronor per besök. Vi ersätter också dina utlägg för all receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet.

Semester

Som nyanställd har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår. Generellt gäller följande regler:

  • 28 dagars semester per år till och med det år du fyller 29 år
  • 31 dagar semester per år från och med det år du fyller 30 år
  • 35 dagars semester per år från och med det år du fyller 40 år.

Tjänstledighet

Man kan få tjänstledigt av många olika skäl. Vissa ledigheter är reglerade i lag eller annan förordning. Andra, exempelvis följande, regleras i kollektivavtal:

  • ledighet (utan löneavdrag) i samband med flyttning
  • läkarbesök
  • blodgivning
  • akuta tandbesvär
  • examen och tentamen.

Löneväxling – växla lön till tjänstepension

Du har möjlighet att spara extra pengar till din tjänstepension genom en enskild överenskommelse – så kallad löneväxling. Det går ut på att du avstår lön mot att arbetsgivaren betalar in mer pengar till din tjänstepension.

Universitetshuset.

Stöd av Trygghetsstiftelsen

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist hjälper Trygghetsstiftelsen till med följande:

  • Hjälp att hitta nytt arbete
  • Ekonomisk förstärkning