Ämnen kopplade till institutioner

Nedan listas ämnen vid Campus Gotland som är kopplade till en viss institution vid Uppsala universitet. Dessutom finns namn på ämnesansvariga studieadministratörer.

Arkeologi och osteologi (Carina Dahlström)
Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia
Biologi/Miljövetenskap (Ylva Anderberg)
Ansvariga institution: Institutionen för biologisk grundutbildning
Engelska (Marie du Rietz)
Ansvarig institution: Engelska institutionen
Vårdvetenskap (SSK, DSK) (Nina Carlsson, med flera)
Ansvarig institution: Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Företagsekonomi (Maria Petersén Enström)
Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen
Energiteknik, hållbar utveckling, vindkraft (Ylva Anderberg)
Ansvarig institution: Institutionen för geovetenskaper
Hållbar destinationsutveckling (Katarina Werner Hallgren)
Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Programvaruteknik/systemvetenskap/informatik (Cecilia Howe, Marie du Rietz)
Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media
Juridik (Maria Petersén Enström)
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Byggnadsvård, konstvetenskap, kulturvård (Carina Dahlström)
Ansvarig institution: Konstvetenskapliga institutionen
Etnologi (Cecilia Howe)
Ansvarig institution: Institutionen för kulturantropologi och etnologi
Geografi, samhällsgeografi (Marie du Rietz)
Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen
Basic Swedish (Svenska) (Katarina Werner Hallgren)
Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
Lärarutbildningarna (Cecilia Howe, Marie du Rietz)
Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Speldesign (Katarina Werner Hallgren, Cecilia Howe)
Ansvarig institution: Institutionen för speldesign
Kvalitetsteknik, ledarskap, hållbar destinationsutveckling (Katarina Werner Hallgren)
Ansvarig institution: Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
Socionomprogrammet (Maria Petersén Enström)
Ansvarig institution: Centrum för socialt arbete (sociologiska institutionen) samt Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Senast uppdaterad: 2023-02-15