Institutioner vid Campus Gotland

Institutioner vid Campus Gotland

Universitetets samtliga vetenskapsområden (humaniora och samhällsvetenskap - medicin och farmaci - teknik och naturvetenskap) har verksamhet vid Campus Gotland.

I dagsläget har 22 av universitetets institutioner verksamhet vid Campus Gotland. En av dessa, institutionen för speldesign, är helt baserad i Visby.

Swedesd

På Campus Gotland finns även centrumbildningen Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling. Organisatoriskt ligger Swedesd inom fakulteten för utbildningsvetenskaper.