Tjänsteman i beredskap (TiB)

Vid Uppsala universitet finns en beredskapsfunktion, Tib (Tjänsteperson i beredskap), som kan ta emot larm om allvarliga händelser.

Tib är en funktion inom UUs krisorganisationen och utgör en informationsmottagare och en operativ resurs till krisledningen vid UU.

Tib är tillgänglig dygnet runt under årets alla dagar och larmas via universitetets larmnummer 018-471 2500 (2500 om man ringer internt).

Mer information om säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-11-09