Information om Högskolan på Gotland

Den 1 juli 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet och därmed lades myndigheten Högskolan på Gotland ner. Hela verksamheten flyttade in i myndigheten Uppsala universitet.

Kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan på Gotland

Har du läst vid Högskolan på Gotland tidigare och vill hitta gamla kurs- och utbildningsplaner och litteraturlistor så kan du söka efter dem via vårt arkiv för utbildningar vid Högskolan på Gotland.

Tidigare studiemeriter från Högskolan på Gotland

Som en följd av Högskolan på Gotlands samgående med Uppsala universitet så har alla meriter från Högskolan på Gotland förts över till Uppsala universitets studiedokumentationssystem (Ladok).


När du är inloggad på antagning.se >> Mina meriter kommer tidigare meriter från Högskolan på Gotland att synas som meriter från Uppsala universitet.


Gotland University Press (GUP)

Gotland University Press (GUP) var Högskolan på Gotlands skriftserie. I GUP publicerades vetenskapliga texter med olika slags anknytning till Högskolan på Gotland. Större delen av utgivningen finns digitalt tillgängligt kostnadsfritt och kan hämtas med de länkar som är kopplade till de olika titlarna. Många av titlarna kan också beställas i fysisk form.

Se publikationerna inom GUP

Högskolan på Gotland 1998 - 2013

I minnesskriften "Högskolan på Gotland 1998 - 2013" skildras Högskolans historia av tre före detta rektorer - Gunhild Beckman, Leif Borgert samt Jörgen Tholin - vid Högskolan på Gotland samt av Agneta Lundström, den första ordföranden i Högskolans styrelse.

Minnesskriften "Högskolan på Gotland 1998-2013 (pdf)

Senast uppdaterad: 2022-11-29