Information om Högskolan på Gotland

Den 1 juli 2013 gick Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet och därmed lades myndigheten Högskolan på Gotland ner. Hela verksamheten flyttade in i myndigheten Uppsala universitet.

Kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan på Gotland

Har du läst vid Högskolan på Gotland tidigare och vill hitta gamla kurs- och utbildningsplaner och litteraturlistor så kan du söka efter dem via vårt arkiv för utbildningar vid Högskolan på Gotland.

Tidigare studiemeriter från Högskolan på Gotland

Som en följd av Högskolan på Gotlands samgående med Uppsala universitet så har alla meriter från Högskolan på Gotland förts över till Uppsala universitets studiedokumentationssystem (Ladok).


När du är inloggad på antagning.se >> Mina meriter kommer tidigare meriter från Högskolan på Gotland att synas som meriter från Uppsala universitet.


Information om DiVA

Om du tidigare varit forskare och/eller student vid Högskolan på Gotland så finns det ett par saker att tänka på när det gäller publikationer i DiVA i samband med samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet:

1. Välj rätt organisation i DiVA
Tänk på att publikationer före och efter 1 juli 2013 ska registreras på olika sätt. Följande gäller för att välja rätt organisation (institution och/eller avdelning):

  • Publikationer före 1 juli 2013 registreras i DiVA under den upphörda organisationsenheten Högskolan på Gotland.
  • Publikationer efter 1 juli 2013 registreras under nuvarande institution vid Uppsala universitet.

Obs! Ändra inte organisationsnamn i tidigare publikationer om publiceringsdatum är före 1 juli 2013!

2. Visa publikationer på din profilsida
Som anställd vid Uppsala universitet har du tillgång till en personlig profilsida (via Medarbetarportalen) där även dina publikationer från DiVA kan visas. För att visa publikationer på profilsidan krävs att ditt användarnamn vid UU finns inlagt i samtliga DiVA-publikationer. Vid överföringen av publikationer till UUs DiVA har därför alla HGO-användarnamn som var registrerade i publikationsposterna ersatts med motsvarande UU-användarnamn.

Mer information finns om publicering och registrering i DiVA finns här.

Har du frågor om DiVA och informationen ovan, kontakta gärna DiVA Helpdesk diva-helpdesk@ub.uu.se

Gotland University Press (GUP)

Gotland University Press (GUP) var Högskolan på Gotlands skriftserie. I GUP publicerades vetenskapliga texter med olika slags anknytning till Högskolan på Gotland. Större delen av utgivningen finns digitalt tillgängligt kostnadsfritt och kan hämtas med de länkar som är kopplade till de olika titlarna. Många av titlarna kan också beställas i fysisk form.

Se publikationerna inom GUP
Har du frågor om GUP, kontakta gärna Åke Sandström, f d redaktör, Gotland University Press.

Högskolan på Gotland 1998 - 2013

I minnesskriften "Högskolan på Gotland 1998 - 2013" skildras Högskolans historia av tre före detta rektorer - Gunhild Beckman, Leif Borgert samt Jörgen Tholin - vid Högskolan på Gotland samt av Agneta Lundström, den första ordföranden i Högskolans styrelse.

Minnesskriften "Högskolan på Gotland 1998-2013 (pdf)