Det tredje örat - en podd från Campus Gotland

"Det tredje örat" är en personlig podcast som syftar till att sprida kunskap om forskning, utbildning och samverkan vid Uppsala universitet Campus Gotland. Här har du möjlighet att lära känna oss och samtidigt få en inblick i aktuella ämnen. Öppna ditt tredje öra och lyssna. Länk till Det tredje örat på Spotify.

Jenny Helin är nytt rektorsråd för Campus Gotland

I det senaste avsnittet träffar vi Jenny Helin, docent vid företagsekonomiska institutionen och från 1 november 2023 även rektorsråd för Uppsala universitet - Campus Gotland. Här berättar hon lite om hur hon ser på sin roll som rektorsråd.

Att resa eller inte

Marie Engegard jobbar som universitetets resesamordnare och är väl insatt i hur vi väljer att resa inom jobbet. När behöver man resa? och hur ser universitetets miljöplan ut? Har vårt resande förändrats sedan pandemin?

Ett andra liv

Pierre Toral är inköparen vid Campus Gotland som drabbades av en allvarlig cancer. Att möta sjukdomen har varit en jobbig resa men har även lett till positiva insikter. Om möjligheter att ta till vara på livet, resan med cancern och kraften i positivt tänkande.

Bra och mindre bra exempel på digitalisering

I det senaste avsnittet träffar vi Pär J. Ågerfalk, professor i data- och systemvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Uppsala universitet. Pär lyfter fram bra och mindre bra exempel på digitalisering. Vad får vi och vad försvinner?

TEMAPODD: Mobilitet och samverkan

I det här avsnittet får vi lära oss mer om mobilitet på Gotland. I ett projekt så har studenter från Kandidatprogrammet i systemvetenskap - Programvaruteknik samverkat med Energicentrum Gotland för att ta fram en app som ska hjälpa oss öbor att bli bättre på samåkning.

TEMAPODD: Motivation i skolan

Vad är motivation egentligen och på vilka sätt är motivation viktigt? Hur kan man arbeta med att skapa motivation i skolan, både bland lärare och elever? Här möter vi Katarina Edlund, högstadielärare vid Guteskolan i Visby, Ian Mack, fritidspedagog vid Alléskolan i Visby, och Stellan Sundh, studierektor för grundlärarprogrammen vid Uppsala universitet Campus Gotland.

Folkbildning då och nu

Erika Sandström är historiker och verksam vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Erika skriver just nu på en bok om hur folkbildningen såg ut i Havdems och Eke socknar på Gotland under första hälften av 1900-talet. Kan vi lära något av historien? Skulle hållbar utveckling kunna vara ett tema för folkbildningen idag?

Ny professor i speldesign

Doris Carmen Rusch är professor i speldesign. Hon har en doktorsexamen i tillämpad lingvistik och interaktiva system från universitetet i Wien. Hennes forskning fokuserar på existentiell transformativ speldesign. Det här avsnittet är på engelska.

Energipilot Gotland

Samhället ska ställa om till hållbara energisystem för att klara klimatmålen. Hör Johanna Liljenfeldt, universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, berätta om omställningen på Gotland och hur universitetet bidrar i arbetet. Vem har ledarrollen i samhällsförvandlingen? Vilket ansvar har individen? Hur får vi fler att känna delaktighet? 

Autism och organisation

I det här avsnittet får vi träffa Jonas Wik som är autist och som gästföreläste om neurologisk mångfald på Mental Health Week som universitetet anordnade hösten 2021. Jonas sätter elegant ord på det som är så svårt att sätta ord på. Hur kan vi få en bättre studie- och arbetsmiljö för alla? Medverkar gör även Hanna Karlsson som är samordnare för riktat pedagogiskt stöd vid Campus Gotland.

Det pedagogiska priset

Möt läraren och forskaren Susanne S:t Clair Renard som bland annat tilldelats det Pedagogiska priset vid Uppsala universitet. Susanne delar med sig av sina erfarenheter och tar oss med på en resa genom arbetslivet och juridikens värld.

Hållbart Campus Gotland

I detta avsnitt får vi lära känna Viktor Jacobsson som jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor vid Campus Gotland. Varför ska vi ha en köksträdgård på Campus? Hur kan vi gå bortom de gängse stuprören och skapa förutsättningar för studenter och lärare att lära av varandra? Lyssna till Viktors engagemang och arbete för att skapa ett Campus där vi verkar mer hållbart, i praktiken. 

Campus Gotlands podd - Trailer

Campus Gotland i stort och smått.

Hör av dig

Producerar du, eller känner du till, en annan podd med anknytning till Campus Gotland? Vill du veta mer om podden ”Det tredje örat”? Jobbar du vid Campus Gotland och vill göra ett avsnitt för podden? Kontakta någon av redaktörerna för podden, Daniel OlssonViktor Jacobsson eller Jenny Helin.

Vi vill även passa på att tipsa om Forskarpodden där du kan höra samtal om aktuell, spännande och angelägen forskning vid Uppsala universitet samt  Rektorspodden där Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt undersöker spännande saker som sker vid universitetet.

Senast uppdaterad: 2023-11-09