Almedalsveckan

I centrum av Almedalsveckan finns Uppsala universitet. Förutom att vi ger en mängd egna seminarier finns även möjligheten att hyra lokaler på Campus Gotland.

Salar att hyra under Almedalsveckan 2020

Under Almedalsveckan finns möjlighet att hyra seminariesalar och mötesrum i universitetets lokaler.

Priser för salarna

  • Salar för 120 personer, 2400 kr/timme
  • Salar för 80 personer, 1600 kr/timme
  • Salar för 50 - 60 personer, 1200 kr/timme
  • Salar för 35 - 40 personer, 1000 kr/timme
  • Salar/rum för 16 - 20 personer, 400 kr/timme

Boka sal här

OBS: Glöm inte att läsa våra regler för att hyra lokaler på Campus Gotland!

Våra salar

Salar för 80-120 personer
Sal B51 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal E22 (Ingång från Almedalsbibliotekets entré, dvs Cramérgatan 5)
Sal E31 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B25+B27 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Aktuellt bokningsläge för salar salar/rum 80-120 personer.

Salar som inte är tillgängliga för extern medieproduktion

Salar som inte kan göras tillgängliga för förstärkt mikrofonljud, hörslinga, videoinspelning eller livesändning. Dessa salar kan alltså endast användas som rena föreläsnings- och/eller seminariesalar. Dessa salar rymmer 16 - 60 personer.

Salar för 50 - 60 personer
Sal B22 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B23 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B24 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal D22 (Ingång till D-huset på Kaserngatan 1)
Sal E30 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal E35 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3
Sal F14 (Ingång vid F-huset på Skeppsbron 24)
Aktuellt bokningsläge för salar salar/rum 50-60 personer.

Salar för 35 - 40 personer
Sal B11 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B14 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal B15 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal D24 (Ingång till D-huset på Kaserngatan 1)
Aktuellt bokningsläge för salar salar/rum 35-40 personer.

Salar/rum för 16 - 20 personer
Sal B26 (Ingång vid huvudentrén i B-huset, dvs på Cramérgatan 3)
Sal D23 (Ingång till D-huset på Kaserngatan 1).
Aktuellt bokningsläge för salar salar/rum 16-20 personer.

Karta över CG (bild)