Nära 25 000 studenter antagna till Uppsala universitet

6 augusti 2014

Urval två är klart och idag gick det andra antagningsbeskedet ut till höstens blivande studenter. 24 911 personer har kommit in på en eller flera utbildningar vid Uppsala universitet.

Totalt gjordes 42 370 antagningar till Uppsala universitet. Den siffran är större än antalet antagna personer eftersom en person kan vara antagen till flera olika utbildningar.

Antalet antagna personer är i princip oförändrat jämfört med hösten 2013 (24 821) medan antalet antagningar ökat med fyra procent från 40 749. Antalet reservplacerade har också ökat med fem procent, från 29 551 till 31 009.

Vid Campus Gotland har antalet antagningar minskat med sex procent, från 6 163 hösten 2013 till 5 771 i år.

Totalt var det 93 789 personer som sökte till höstens utbildningar vid Uppsala universitet. Av dem var 82 548 personer behöriga sökande.

I Sverige som helhet har 241 293 personer antagits till universitets- och högskoleutbildningar, vilket utgör en liten minskning jämfört med 2013 (242 509).

 

Här följer en sammanställning av de kurser och program vid Uppsala universitet som var svårast att komma in på, utifrån olika urvalsgrupper:

Sorterade efter gymnasiebetyg utan kompletterande betyg
(inom parentes meritvärde ht 13)

 1. Läkarprogrammet 22,30* (22,50**)
 2. Psykologprogrammet 22,10 (22,20)
 3. Juristprogrammet 21,70 (21,80)
 4. Ekonomie kandidatprogram 21,50 (21,50)
 5. Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 21,30 (18,50)

* Högskoleprov används som skiljekriterium – samtliga med 22,50 antagna, med eller utan högskoleprovsresultat. (**Alla med 22,50 och något högskoleprovsresultat antogs + 11 st utan HP-resultat)

Sorterade efter gymnasiebetyg från gymnasieexamen utan kompletterande betyg – urvalsgrupp BIex
(ny ht14)

 1. Läkarprogrammet 22,19*
 2. Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation 21,35
 3. Juristprogrammet 21,20
 4. Psykologprogrammet 21,10
 5. Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier 21,04

* Högskoleprov används som skiljekriterium – samtliga med 22,50 antagna, med eller utan högskoleprovsresultat

Sorterade efter gymnasiebetyg med kompletterande betyg
(inom parentes meritvärde ht 13)

 1. Läkarprogrammet 22,50* (22,50**)
 2. Psykologprogrammet 22,12 (22,32)
 3. Juristprogrammet 21,50 (21,00)
 4. Ekonomie kandidatprogrammet 21,30 (20,71)
 5. Politices kandidatprogram 20,42 (21,35)

 * Högskoleprov används som skiljekriterium, lägst resultat för antagning var 1,3 (**1,4)

Sorterade efter högskoleprov
(inom parentes meritvärde ht 13)

 1. Läkarprogrammet 1,8 (1,8)
 2. Psykologprogrammet 1,7 (1,7)
 3. Ekonomie kandidatprogram 1,5 (1,5)
 4. Juristprogrammet 1,5 (1,5)
 5. Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle 1,45 (1,30)

Kurser, helfart 30 hp
Svårast att komma in på med gymnasiebetyg utan komplettering:

 1. Företagsekonomi A 20,90
 2. Psykologi B 20,80
 3. Nationalekonomi A 20,70
 4. Freds- och konfliktkunskap C 20,60
 5. Genusvetenskap A 20,52

Senast uppdaterad: 2021-02-04